هاست لینوکس حرفه ای ایران

LH-1GB

1GB هاست SSD
پهنای باند ماهیانه نامحدود
کلیه امکانات نامحدود
بک آپ روزانه و هفتگی
پشتیبانی 24 ساعته

 • %99.9 تضمین آپتایم
 • cPanel کنترل پنل
 • Apache وب سرور
LH-2GB

2GB هاست SSD
پهنای باند ماهیانه نامحدود
کلیه امکانات نامحدود
بک آپ روزانه و هفتگی
پشتیبانی 24 ساعته

 • %99.9 تضمین آپتایم
 • cPanel کنترل پنل
 • Apache وب سرور
LH-3GB

3GB هاست SSD
پهنای باند ماهیانه نامحدود
کلیه امکانات نامحدود
بک آپ روزانه و هفتگی
پشتیبانی 24 ساعته

 • %99.9 تضمین آپتایم
 • cPanel کنترل پنل
 • Apache وب سرور
LH-4GB

4GB هاست SSD
پهنای باند ماهیانه نامحدود
کلیه امکانات نامحدود
بک آپ روزانه و هفتگی
پشتیبانی 24 ساعته

 • %99.9 تضمین آپتایم
 • cPanel کنترل پنل
 • Apache وب سرور
LH-5GB

5GB هاست SSD
پهنای باند ماهیانه نامحدود
کلیه امکانات نامحدود
بک آپ روزانه و هفتگی
پشتیبانی 24 ساعته

 • %99.9 تضمین آپتایم
 • cPanel کنترل پنل
 • Apache وب سرور